ПИСМО СО БАРАЊЕ

Почитуван Генерален Секретаре,

Слушнете не како зборуваме во еден глас за човечките права здравството и образованието.

Ние долу потпишаните сме само малку од проценетите преку 100 милиони луѓе коишто работат живеаат, се грижат за децата насекаде низ светот, со оваа заборавена болест, витилиго.

Ние даваме придонес за секоја посебна индустрија и култура во светот. Ние сме богатите и сиромашните. Ние сме лицето на целата оваа заедница на заборавената болест. Ќе не видите во училиштата, болниците, на ТВ и филмските екрани, спортските арени и црквите, додека многумина се повлекоа и доброволно се изолираа од опшеството.

И покрај тоа што витилиго дневно ги уништува животите на милиони индивидуи откако во историјата има записи за тоа, главно е што во развиениот свет нема лек на повидок. Но малку болести го зголемуваат стравот и презирот отколку што тоа е случај кај витилиго, посебно кај луѓето со темна боја на кожа кај кој што тоа е доста истакнато и бидејќи не е заразно или заканувачки по живот ние честопати не добиваме каква и да е подршка од нашите национални здравствени системи.

Значи, Јас ја подржувам иницијативата на 25 Јуни и соодветно барам од Обединетите нации да

1. Да тежнејат кон мултилатерални напори во здравствената нега и едукација за витилиго, и

2. Да го назначи 25 Јуни како Светски ден на Витилиго

Господин Генерален Секретаре, ве молиме слушнете го нашиот глас. Ние знаеме дека Вие можете да ги охрабрите државите членки да ги почитуваат нашите права. Ве молиме стремете се кон полититичка подршка во соработката за заборавената болест, во овој случај за витилиго. Ова е од суштинско значење за човечките права и личното достоинство на милиони жени, мажи и деца на оваа планета.

Why Is It Important

There are a lot of people who don't want you to stand up for your rights and demand a cure. They say vitiligo is not life threatening and not contagious, and you must embrace a life of a pariah, hiding yourself from sunlight and from the society.

Vitiligo is an under-researched disease resulting in milky white skin patches on the skin. The breadth and complexity of the disease require international collaboration in therapy development. The severity of the disease calls for national healthcare support.

So, speak up for your condition and your rights. Sign the letter to tell the UN Secretary-General that you want recognition and support. It would be appreciated if you could give every member of your family or group an opportunity for signing.

Signatures count

We have collected 486863 signatures of the target 500000

Sign with social network

Petition Form № 486864
Show your signature in public?
The code 'verifies' you are not a bot.

petition signatures

 • 486863) vivian claassen, Undisclosed, South Africa, Education, 04/18/2015 11:29
 • 486862) Renata Carignano Torres, Curitiba, Brasil, Journalist, 04/17/2015 20:19
 • 486861) Dean Ilic, Belgrade, Serbia, , 04/17/2015 19:55
 • 486860) Saradela Masgo Huaman, Granada, Spain, estudiante, 04/17/2015 17:23
 • 486859) Privacy Protection, 04/17/2015 17:18
 • 486858) João Gabriel Ribeiro, Porto Velho RO, Brasil, Químico, 04/17/2015 13:29
 • 486857) Ivie Barcelos, Porto Velho RO, Brasil, Farmacêutica, 04/17/2015 13:22
 • 486856) Privacy Protection, 04/17/2015 12:58
 • 486855) samuel Jenkins, Zimmerman, USA, retired, 04/16/2015 01:16
 • 486854) BROOKE FONTAINE, DALLAS, USA, FULL-TIME MOMMY, 04/16/2015 00:57
 • 486853) Lori Solseth, Zimmerman , USA, Machinist, 04/15/2015 20:57
 • 486852) Michelle Clark, Chicago Heights, USA, Disability, 04/15/2015 15:45
 • 486851) Li Ping Fudurich, Mounds View, United States, , 04/15/2015 14:17
 • 486850) Privacy Protection, 04/15/2015 04:38
 • 486849) elias berger, Jose C Paz, Argentina, , 04/15/2015 03:19
 • 486848) Keturah Davis, Idlewild, usa, none, 04/15/2015 03:03
 • 486847) Privacy Protection, 04/15/2015 01:53
 • 486846) Privacy Protection, 04/15/2015 01:15
 • 486845) Daniele Blanchard, Nontron, France, Retired, 04/15/2015 01:11
 • 486844) AJ Rodriguez, Springfield, USA, N/A, 04/15/2015 01:10
 • 486843) Anne Rodriguez, Springfield, USA, Stay-at-home-Mom, 04/15/2015 01:09
 • 486842) Monique Hernandez , Jackson, NJ, USA, , 04/14/2015 22:56
 • 486841) Michele Hanson, Jackson, NJ, USA, , 04/14/2015 22:38
 • 486840) Carl Dowtin, Detroit, USA, , 04/14/2015 20:02
 • 486839) Iesha Travis, Detroit, uda, , 04/14/2015 19:38
 • 486838) Blanca Nunez, Tegucigalpa, Honduras, Contracts Specialist, 04/14/2015 15:35
 • 486837) Zachary Creekmore, Williamsburg, USA, Student, 04/14/2015 12:37
 • 486836) Alisha Lampley , Antioch , USA , blogger, 04/14/2015 04:53
 • 486835) Ramaswamy Narayanan, Delray Beach, USA, Professor and scientist, 04/13/2015 23:13
 • 486834) Holly Keefer, Telford, United States, Stay at home Mom, 04/13/2015 21:47
 • 486833) leonela hernandez, new york, the united states, none, 04/13/2015 15:30
 • 486832) Rotanak Chey, Phnom Penh, Cambodia, , 04/13/2015 02:41
 • 486831) Anne sophie Reibel, Montagney, France, , 04/12/2015 20:58
 • 486830) Privacy Protection, 04/12/2015 18:19
 • 486829) Brenda Gutierrez, red oak, usa, sales, 04/12/2015 17:43
 • 486828) kathy Beasley, grand prairie, United States, , 04/12/2015 17:13
 • 486827) Nancy Savage, Richardson, USA, Diagnostician, 04/12/2015 15:43
 • 486826) Alicia Slaughter, Glenn Heights, United States, Data Controller, 04/12/2015 15:30
 • 486825) Veronica Thomas, Red Oak, USA, Chemist, 04/12/2015 15:13
 • 486824) Sam Morris, Sacramento, United states, IT, 04/12/2015 14:42
 • 486823) Maria Herron, Forney, USA, SAHM, 04/12/2015 13:45
 • 486822) T R, Mobile, United States, , 04/12/2015 13:18
 • 486821) Allan Corre, Davao City, Philippines, employee, 04/12/2015 08:21
 • 486820) Theresa Temple, Detroit,MI, USA, , 04/11/2015 23:06
 • 486819) Orlando Cowan, Detroit, MI, USA, , 04/11/2015 23:04
 • 486818) James Burton, Warren, MI, USA, Student, 04/11/2015 23:03
 • 486817) Lauren Cruz, Dallas, USA, , 04/11/2015 15:59
 • 486816) Taylor Zuazua, Dallas, USA, , 04/11/2015 15:57
 • 486815) Tiffany Gilmore, Red Oak, United States, , 04/11/2015 14:03
 • 486814) De'Via Hall, DETROIT, USA, CUSTODIAN, 04/11/2015 06:24

VR FOUNDATION: SPONSOR OF THE DAY

Firmly committed to curing Vitiligo, the VR Foundation is a non-profit organization funding and fast-tracking medical research globally. We challenge the disease of vitiligo with educational and medicinal enlightenment. We care; we educate; we advance knowledge. We are the VR Foundation.