ПИСМО СО БАРАЊЕ

Почитуван Генерален Секретаре,

Слушнете не како зборуваме во еден глас за човечките права здравството и образованието.

Ние долу потпишаните сме само малку од проценетите преку 100 милиони луѓе коишто работат живеаат, се грижат за децата насекаде низ светот, со оваа заборавена болест, витилиго.

Ние даваме придонес за секоја посебна индустрија и култура во светот. Ние сме богатите и сиромашните. Ние сме лицето на целата оваа заедница на заборавената болест. Ќе не видите во училиштата, болниците, на ТВ и филмските екрани, спортските арени и црквите, додека многумина се повлекоа и доброволно се изолираа од опшеството.

И покрај тоа што витилиго дневно ги уништува животите на милиони индивидуи откако во историјата има записи за тоа, главно е што во развиениот свет нема лек на повидок. Но малку болести го зголемуваат стравот и презирот отколку што тоа е случај кај витилиго, посебно кај луѓето со темна боја на кожа кај кој што тоа е доста истакнато и бидејќи не е заразно или заканувачки по живот ние честопати не добиваме каква и да е подршка од нашите национални здравствени системи.

Значи, Јас ја подржувам иницијативата на 25 Јуни и соодветно барам од Обединетите нации да

1. Да тежнејат кон мултилатерални напори во здравствената нега и едукација за витилиго, и

2. Да го назначи 25 Јуни како Светски ден на Витилиго

Господин Генерален Секретаре, ве молиме слушнете го нашиот глас. Ние знаеме дека Вие можете да ги охрабрите државите членки да ги почитуваат нашите права. Ве молиме стремете се кон полититичка подршка во соработката за заборавената болест, во овој случај за витилиго. Ова е од суштинско значење за човечките права и личното достоинство на милиони жени, мажи и деца на оваа планета.

Why Is It Important

There are a lot of people who don't want you to stand up for your rights and demand a cure. They say vitiligo is not life threatening and not contagious, and you must embrace a life of a pariah, hiding yourself from sunlight and from the society.

Vitiligo is an under-researched disease resulting in milky white skin patches on the skin. The breadth and complexity of the disease require international collaboration in therapy development. The severity of the disease calls for national healthcare support.

So, speak up for your condition and your rights. Sign the letter to tell the UN Secretary-General that you want recognition and support. It would be appreciated if you could give every member of your family or group an opportunity for signing.

Signatures count

We have collected 486596 signatures of the target 500000

Sign with social network

Petition Form № 486597
Show your signature in public?
The code 'verifies' you are not a bot.

petition signatures

 • 486596) Geny Pelletier, Blainville, Canada, stay at home mom, 03/06/2015 22:39
 • 486595) Jodie Robertson, Leeds, UK, , 03/06/2015 20:40
 • 486594) Aylina Dörk, Rosenheim, Germany, Student, 03/06/2015 19:57
 • 486593) Arthur Farrell, Forest Park, USA, Paramedic, 03/06/2015 18:39
 • 486592) Jillian Farrell, Forest Park, USA, Sales, 03/06/2015 18:38
 • 486591) Assumpta wangari, business, kenya, , 03/06/2015 15:01
 • 486590) Sofia Perez, Buenos Aires, Argentina, Estudio, 03/06/2015 12:20
 • 486589) Omar DIda , London, England, Accountant, 03/06/2015 08:00
 • 486588) Jean Michel Baucicot , Quebec, Canada, Medecin , 03/06/2015 03:10
 • 486587) Petros Rokomas, Arta, Greece, , 03/06/2015 03:00
 • 486586) Cristina Validakis, Cordoba, Argentina, , 03/06/2015 02:48
 • 486585) Melina Validakis, Cordoba, Argentina, , 03/06/2015 02:46
 • 486584) Marjolein , Amsterdam, Holland, , 03/06/2015 02:45
 • 486583) Maria Koutsouvaloglou, Drama, Greece, , 03/06/2015 02:44
 • 486582) Despoina Nomikou, Samos, Greece, , 03/06/2015 02:42
 • 486581) Nikolaos Papaemmanouil, Samos, Greece, , 03/06/2015 02:40
 • 486580) Nikolaos Bogias, Callifornia, USA, , 03/06/2015 02:39
 • 486579) Αλεξανδρος , Athens, Greece, , 03/06/2015 02:37
 • 486578) Μαρια Λυκου, Samos, Greece, , 03/06/2015 02:35
 • 486577) Tamara , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:47
 • 486576) Batala , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:46
 • 486575) Groutsou , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:46
 • 486574) Tsoutsou , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:45
 • 486573) Apsou Gitses , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:44
 • 486572) Savarakatr , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:42
 • 486571) anneta , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:40
 • 486570) timoleovic , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:39
 • 486569) Demnitovic , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:37
 • 486568) tanyeva , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:37
 • 486567) Demnitova , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:36
 • 486566) malinka , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:35
 • 486565) kalinka , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:34
 • 486564) Sina , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:33
 • 486563) Fsoutic , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:33
 • 486562) sandamakena , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:32
 • 486561) Silvy , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:31
 • 486560) Sandamakos , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:31
 • 486559) Legolas , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:30
 • 486558) Theoden , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:30
 • 486557) Bachten Buchten , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:29
 • 486556) Denisa , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:29
 • 486555) Troy , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:28
 • 486554) Galderim Bujurum , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:27
 • 486553) Kotovski , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:27
 • 486552) Kumchiarocva , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:26
 • 486551) Teta , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:24
 • 486550) tzavgenova , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:24
 • 486549) tzampenova , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:23
 • 486548) Lenova , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:23
 • 486547) tosca , Moscow, Russia, , 03/06/2015 01:22

VR FOUNDATION: SPONSOR OF THE DAY

Firmly committed to curing Vitiligo, the VR Foundation is a non-profit organization funding and fast-tracking medical research globally. We challenge the disease of vitiligo with educational and medicinal enlightenment. We care; we educate; we advance knowledge. We are the VR Foundation.